Shopping Cart
تفاوت ویاگرا با سیلدنافیل

تفاوت سیلدنافیل با ویاگرا در چیست؟

این دو را غول داروهای راست کننده فوری آلت تناسلی مینامند اما گاه مردان برای انتخاب یکی از آنها با تردیدهایی روبه رو میشوند، براستی که تفاوت سیلدنافیل با ویاگرا در چیست؟ کدام قویتر است؟ یا کدام را انتخاب کنیم؟ حتما میدانید که برای ED تاکنون داروی مشهور تری نسبت به ویاگرا موجود نیست، اما […]

ایجاد نعوظ بهتر

چگونه نعوظ قوی تری داشته باشیم

نعوظ یک واکنش طبیعی بدن نسبت به تحرکات جنسیت و این در واقع نعوظ است که فرد را نسبت به برقراری رابطه ی جنسی آماده میکند. در شکل گیری نعوظ عامل تعیین کننده، جریان خون میباشد، آلت تناسلی باید با خون پر شود تا سفت شود. به همین دلیل است که بسیاری از داروهای شناخته […]

رابطه ی جنسی

فواید رابطه ی جنسی برای سلامتی

رابطه ی جنسی اگر به شیوه ای معقول و با ازدواج صورت گیرد میتواند تاثیرات مثبت و چشم گیری در سلامتی افراد ایفا کند. این در واقع شکل گیری یک نظام ایمنی صحیح در فیزیولوژی هر انسانی تلقی میگردد. اگر میخواهید از خطرات سرطان ها و بروز سیل عظیمی از بیماری های خود ایمنی و […]